XERO


0,20 zł – kopiowanie na papierze A4 (jednostronnie)
0,30 zł – kopiowanie na papierze A4 – kolorowym (jednostronnie)

 

 

DRUKOWANIE


0,40 zł – wydruk jednej strony tekstu czarno-białego
1,00 zł – wydruk jednej strony tekstu kolorowego
1,50 zł – wydruk jednej strony grafiki (maks. 50{219286f6d9b3b49e99bd9badf9bc3134054d95adec33b3a6ab5b3c7f62ca946f} rozmiaru kartki A4)
3,00 zł – wydruk jednej strony grafiki (kartka A4)

 


Podane ceny są cenami brutto
Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany cen