Podczas Dożynek Gminno - Parafialnych, które odbyły się 8 września, przyłączono się do akcji Narodowe Czytanie.
Fragment Przedwiośnia Stefana Żeromskiego odczytali przedstawiciele władz gminy pan burmistrz - Józef Gruszczyk oraz przewodniczący Rady Miejskiej pan - Robert Powałka.