REGULAMIN
korzystania ze stanowisk komputerowych

 

1.     Stanowiska komputerowe służą zgodnie z charakterem Biblioteki w celach edukacyjnych. Internet nie może być wykorzystywany do realizacji celów komercyjnych, oraz niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym.

2.     Stanowiska komputerowe czynne są w godzinach pracy Biblioteki.

3.     Każdy czytelnik, który chce skorzystać z Internetu zgłasza ten fakt bibliotekarzowi.

4.     Na czas korzystania ze stanowisk komputerowych czytelnik pozostawia u bibliotekarza legitymację szkolną/studencką lub inny dokument stwierdzający jego tożsamość.

5.     Ściągane z Internetu pliki lub programy oraz teksty własne można zapisywać tylko na nośnikach sprzedawanych przez Bibliotekarza /zabezpieczenie przed wirusami/.

6.     Korzystanie z Internetu jest nieodpłatne.
Czytelnik, który zamierza korzystać z drukarki zobowiązany jest zgłosić ten fakt przed rozpoczęciem pracy.
Wydruki są płatne (patrz: Cennik)

7.     Czytelnik jest zobowiązany do właściwego obchodzenia się ze sprzętem komputerowym. Każdą usterkę bądź przerwę w pracy komputera należy zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.

8.     Nie wolno zmieniać ustawień ani haseł IE, ustawień pulpitu oraz rozdzielczości ekranu. Czytelnikom nie wolno samowolnie instalować ani usuwać jakichkolwiek programów.

9.     Zabrania się zapisywania plików i instalowania programów na dysku C oraz otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm.

10.   Za spowodowanie zniszczenia materiałów lub aparatury użytkownik ponosi koszty w pełnej wysokości, która umożliwia naprawienie szkód lub odtworzenie materiałów.

11.   Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych winny stosować się do ogólnych zasad regulaminu biblioteki, a w szczególności nie zakłócać spokoju czytelnikom korzystającym z tradycyjnych nośników informacji.

12.   Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.

13.   Osoby nie stosujące się do powyższych zasad mogą być pozbawione prawa do korzystania z usług Biblioteki.

 

Cennik

  • XERO

0,20 zł – kopiowanie na papierze A4 (jednostronnie)
0,30 zł – kopiowanie na papierze A4 – kolorowym (jednostronnie) 

  • DRUKOWANIE

0,40 zł – wydruk jednej strony tekstu czarno-białego
1,00 zł – wydruk jednej strony tekstu kolorowego
1,50 zł – wydruk jednej strony grafiki (maks. 50 rozmiaru kartki A4)
3,00 zł – wydruk jednej strony grafiki (kartka A4) 


Podane ceny są cenami brutto
Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany cen