Źródła wspominają,  że przy parafii Ostrów działała szkółka elementarna i przy niej istniała biblioteka. Później już jako w Ostrowie Siedleckim otwarto bibliotekę w dniu 10. X. 1899 r., chociaż inne źródła podają datę 1894 r. Była to jedna z rosyjskich bibliotek publicznych na terenie Siedleckiej Dyrekcji Szkolnej. Została założona w drugim rzucie dwunastu bibliotek, które otrzymały po 193 książki na sumę 83,85 rubli. W roku 1903 biblioteka posiadała 337 woluminów, w tym o treści religijnej. Rosyjska Biblioteka Przyszkolna była też i w Kolechowicach. W 1912 r. posiadała ona 489 woluminów. W okresie międzywojennym ostrowska biblioteka działała  przy kościele parafialnym. Bibliotekę prowadziła młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia. 1 X 1947 r. nauczycielka i kierowniczka biblioteki szkolnej w Ostrowie lubelskim p. Janina Delorm przekazała część księgozbioru, nieprzydatnego bibliotece szkolnej, tj. 223 książek oraz katalog inwentarzowy spisany w zeszycie, p. Bolesławowi Misiuk kierownikowi świetlicy Koła Młodzieży Wiejskiej „Wici”, w obecności p. Andrzeja Kalisza członka KMW  „Wici” i kierowniczki Szkoły Podstawowej Wandy Czerweny. Kierownikiem Biblioteki Publicznej została p. Helena Czesława Korol. Biblioteka zajmowała 1 lokal o pow. 25m2,  przy ulicy Partyzantów 2, tj. w budynku p. Andrzeja Korola, była czynna 2 razy w tygodniu po 3 godziny dziennie.  Księgozbiór w dniu 31XII 1947 r. wynosił 270 woluminów, a w dniu 31XII 1948 r. liczył 612.

6VIII 1950 r. księgozbiór został przekazany nowej kierowniczce p. Marii Wójcik. Stan księgozbioru 1231 woluminów. W dniu 31 XII
1950 r. było 114 czytelników, wypożyczeń 2120 (w tym w punktach 800).
Biblioteka mieściła się w nowym lokalu przy ulicy Czerwonego Krzyża, o pow. 16 m2., czynna  3 razy w tygodniu po 8 godzin.

W 1952 r. bibliotekę przyjęła od p. Marii Wójcik, p. Maria Miszkurek, która pracowała  do 31 XII 1955. Biblioteka mieściła się w prywatnym budynku Jana Doroszewskiego przy ul. Czerwonego Krzyża, lokum o powierzchni 22m2. W dniu 14- 18 I 1955 kierownik Biblioteki Powiatowej we Włodawie p. Olga Ptasińska przekazała Bibliotekę Miejską pod nadzór Bibliotece Powiatowej w Lubartowie p. Wiktorii Ziembie w obecności przewodniczącego PMRN Bolesława Kanclerza, referenta socjalno-kulturalnego PMRN p. Szczepana Czyżewskiego i kierowniczki biblioteki p. Marii Miszkurek. Stwierdzono, że 18 I 1955 biblioteka posiadała 4703 woluminów, z tego 2686 znajdowało się na półkach,  647 książek zaginionych. Biblioteka Ostrów posiadała czytelników 217. W dniu 1 IV 1955 r. kierownikiem biblioteki została p. Aniela Woźniak, na koniec roku  31 XII 1955  zarejestrowano 490 czytelników. W dniu 4 IV 1957 r. Aniela Wożniak przekazała bibliotekę p. Franciszkowi Lewackiemu, który pracował w latach 1957-1980., na stanowisku kierowniczym, a na stanowisku bibliotekarza  pracowała
także   p. Halina Lis w latach 1967-1969. W latach 1958 -1963 biblioteka zajmowała nowe lokum przy ul. Czerwonego Krzyża, jedno pomieszczenie, o pow. 25 m2. Wypożyczalnia książek była bezpłatna. Następnym nowym  pomieszczeniem bibliotecznym był budynek Miejskiego Domu Kultury im. Zygmunta Goławskiego „Niwa”, który  został oddany do użytku 22.IX 1963 r. W budynku mieścił się także: klub Ruch, kino Tęcza i Miejska Biblioteka Publiczna. Biblioteka zajmowała 2 pomieszczenia o pow. 49,70m2. W 1975 r. do Gminnego Ośrodka Kultury od strony północnej dobudowano skrzydło, z przeznaczeniem  na bibliotekę (parter), zaś na górze znajdował się Punkt Muzealny, Biuro sekretariatu Zarządu Koła ZBOWiD. W 1994 r. biblioteka została połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Centrum Kultury. Rada Miejska zniosła stanowisko kierownika biblioteki, od tego czasu biblioteka  nie posiada Statutu,
jako iż nie  jest  odrębną instytucją.  Biblioteka podlega pod dyrekcję Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim. Rada Miejska w II 1999 r. na skutek reformy administracyjnej Policji, postanowiła przenieść bibliotekę do nowego lokum tj. Przedszkola, by tym sposobem dać miejsce nowo powstałej Rejonowej Policji. Od   29 III 1999 r. biblioteka mieści się w lewym skrzydle budynku Przedszkola. Biblioteka i zajmowała  3 sale o pow. ok. 70 m2,.i służyły za  wypożyczalnię, czytelnię i salę wystawową. Sala na czytelnię otrzymana w 2006 r. dzięki ingerencji p. Danuty Drabik radnej i bibliotekarki, i równocześnie za   zgodą p. burmistrza Jarosława Jośko, który prośbę uwzględnił z korzyścią  dla biblioteki (sala była nie użytkowana). Obecnie lokum biblioteczne zmniejszyło się o 1 salę, sala  z powrotem wróciła do Przedszkola.

Bibliotekarze pracujący w bibliotece  po 1970 r.:

Od 1.02.1976 -30.06.1976 bibliotekarz  Bożena Kalisz.

Od 1.07.1976 bibliotekarz Celina Rapa.

Od 8.04- 31.10.1987  kierownik biblioteki  Elżbieta Latkowska.

Od 102.1987- 1.04.1994 kierownik biblioteki  Danuta Drabik, od 1994 – pracuje jako bibliotekarz.

Od 2007 r.  Katarzyna Zalewska jako dyrektor Samorządowej Biblioteki Publicznej.

 

Samorządowa Biblioteka Publiczna, posiada dwie filie zlokalizowane w Rozkopaczewie oraz Kolechowicach.