Z okazji zbliżających się świąt SBP w Ostrowie Lub. zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa. W konkursie wzięli udział uczniowie SP i Gimnazjum Ostrów Lub. Do konkursu przystąpiło 55 uczestników, każda wykonana praca jako kartka świąteczna ma swój osobliwy charakter twórczy.

Dziękujemy szczególnie nauczycielom plastyki, którzy zaangażowali w pracę uczniów dając tym sposobem wykazanie swoich zdolności. Celem konkursu jest m.in.  kultywowanie tradycji chrześcijańskiej, a także promowanie młodych talentów. Wszystkie prace zostały uwidocznione na bibliotecznej Wystawie, prace zostały ocenione przez naszych dorosłych czytelników, najlepsze zostały nagrodzone w każdej kategorii wiekowej. Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie.