Archiwum

Kolejny konkurs i kolejna lektura za nami. Tym razem uczniowie klasy II SP w Rozkopaczewie odpowiadali na  pytania dotyczące  znajomości książki pt. ,,Zaczarowana zagroda".

A oto najmłodsi uczestnicy naszych konkursów bibliotecznych - uczniowie klasy I SP w Rozkopaczewie.
Tym razem pytania konkursowe dotyczyły przygód  ,,Czarnej owieczki". Uczestnicy konkursu wykazali się wspaniałą znajomością lektury. P B. Maleszyk - wychowawczyni kl. I dziękujemy za zangażowanie i pomoc w przygotowaniu uczniów.

A to już kolejny konkurs ze znajomości lektur.

Tym razem uczniowie  klasy III ze SP w Rozkopaczewie  po przeczytaniu lektury ,,Anaruk, chłopiec z Grenlandii", wzięli udział w konkursie czytelniczym, gdzie wykazali się wspaniałą znajomością postaci oraz zdarzeń wymienionej lektury. Podzieleni na grupy odpowiadali na wylosowane pytania. Wychowawczyni p. A. Budzyńskiej dziękujemy za pomoc w przygotowaniu konkursu.
Zwyciężyła grupa w składzie:

Duże znaczenie ma kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci. Dlatego też takiemu celowi służyć mają konkursy ze znajomości lektur, organizowane w bibliotece w Rozkopaczewie.

 To już kolejny konkurs w którym brali udział uczniowie klasy II. Tym razem były to przygody bohaterów książki ,,Puc, Bursztyn i goście”. Podzieleni na grupy uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania.

Mając na uwadze ogromny potencjał twórczy dzieci zorganizowany został w bibliotece w Rozkopaczewie  konkurs, który polegał na stworzeniu jesiennego stworka. Wpłynęło dużo przepięknych cudaków dlatego też wszyscy zostali nagrodzeni. 

W dniu 3 listopada 2016 Samorządowa Biblioteka w Ostrowie gościła w swoich progach uczniów kl. II  Szkoły Podstawowej. Było to spotkanie dzieci z książką. Podczas spotkania uczniowie poznają księgozbiór i pomieszczenia biblioteczne, porozmawialiśmy też o swoich literackich fascynacjach. Rozmowy toczyły się wokół kultury, literatury, biblioteki. Poznamy się bliżej, mając nadzieję na częste spotkania w bibliotecznych progach. 

Uczestnicy konkursy - uczniowie klasy V SP w Rozkopaczewie - wykazali się wspaniałą znajomością książki ,,W pustyni i w puszczy"

oraz biografią Henryka Sienkiewicza. Aby prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania konkursowe należało świetnie znać lekturę. Konkurs zorganizowany został z okazji Roku Henryka Sienkiewicza.

Wystawa prac plastycznych dzieci Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim w naszej bibliotece.

Kolejny raz dzieci miały możliwość zaprezentowania swojego widzenia świata, poprzez pryzmat pięknej, złotej, polskiej jesieni, której dzieci mają możliwość przeżywania podczas niezliczonych spacerów.

Niezwykle barwne prace ukazały ogromny potencjał twórczy, drzemiący w naszych najmłodszych obywatelach miasta. 

W bibliotece w Rozkopaczewie odbył się konkurs czytelniczy dla klasy II ze znajomości lektury "Doktor Dolittle i jego zwierzęta". Uczniowie wykazali się wspaniałą znajomością książki i wszyscy otrzymali dyplomy.

My z niego wszyscy - pod takim tytułem uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozkopaczewie mogli obejrzeć wystawę znajdującą się w bibliotece, poświęconą życiu i twórczości H. Sienkiewicza. 
Wystawę przygotowała  WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie z okazji Roku Sienkiewicza.