Poprawne odpowiedzi:

1) O. Tokarczuk „Podróż ludzi Księgi”

2) R. Mróz „Zaginięcie”

3) E. Orzeszkowa „Nad Niemnem”

Nagrodę główną (książkę O. Tokarczuk „Czuły narrator”) zdobyła Anna Suszczyk-Bójczuk.

Wyróżnienia w postaci kalendarzy zdobyli:

Anna Gruszczyk

Iwona Abramik

Natalia Taras

Marta Duda

Katarzyna Taras

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom

Obrazek oklaski