Nasi Kochani Czytelnicy!
Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie ,, Z jakiej książki pochodzi cytat” serdecznie dziękujemy. Każdy uczestnik, który poprawnie udzielił odpowiedzi na nasze pytania otrzymał nagrodę niespodziankę.

Poprawne odpowiedzi:
1. ,,Bajki robotów” S. Lem
2. ,,Kartoteka” – T. Różewicz
3. ,,Deszcze” – K. K. Baczyński
4. ,, W Weronie” – C. K. Norwid

Laureaci naszego konkursu:
1. Marta Duda
2. Janina Domańska
3. Katarzyna Taras
4. Sylwia Bartkowicz
5. Katarzyna Abramik
6. Anna Gruszczyk
7. Alicja Taras
8. Małgorzata Wiśniewska

Gratulujemy!!!!