W zakładce Z kuferka legend znajdują się nowe legendy. Jak sama nazwa głosi, iż legenda to – opowieść albo zbiór opowieści zazwyczaj przekazywana w formie ustnej na długo przed utrwaleniem na piśmie, dlatego też możemy wierzyć lub nie, ale warto przeczytać …