W  Bibliotece  odbyło się kolejne spotkanie z grupą mieszkańców DPS, które miało na celu promocję naszego regionu dotyczącą historii i legend,a także kontakt z ludźmi umiejących opowiadać o starych dziejach. Tym razem biblioteka gościła ,,Leśnego dziadka z dalekiego lasu", który zapoznał naszych gości z legendą dotyczącą nazw rzek: Konotopy i Piwonii. Zainteresowanie legendami rośnie, co za tym idzie -  w planach następne spotkanie. Legendy są naszym dziedzictwem narodowym i pierwszym elementem folkloru i tradycji, służą do poznania naszej małej ojczyzny.