Samorządowa Biblioteka Publiczna jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki ,,Kraszewski. Komputery dla bibliotek". Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: cztery komputery stacjonarne oraz dwa laptopy. Koszt ogółem zadania wynosił 19 000.00 zł, z tego 16 000.00 zł dofinansowania z Instytutu Książki.