Zapraszamy do udziału w VII ogólnopolskim konkursie czytelniczym. Jest to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych oraz ich rodziców. Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz promowanie wspólnego czytania dzieci z rodzicami. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych
Klasy 1-3, Klasy 4-6, Klasy 7-8. Zainteresowanych zapraszamy do naszych bibliotek, bibliotek szkolnych oraz na stronę www.wielkaliga.pl